Tepelná čerpadla

Vaše úspora ruku v ruce s pohodlím a komfortem

Typy tepelných čerpadel: 

voda-vzduch, vzduch-vzduch, země-voda


Tepelné čerpadlo voda-vzduch

Tento typ čerpadla odebírá venkovní teplotu vzduchu a teplo využívá pro ohřev vody topného systému v budově. 

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

Čerpadlo vzduch-vzduch pracuje s teplotou venkovního vzduchu, kterou ohřívá vzduch v budově, není potřeba žádného topného okruhu. (klimatizace)

Tepelné čerpadlo země-voda

U těchto tepelných čerpadel se využívá jako stabilní zdroj tepla energie země. 

1.Varianta: Pod povrchem zahrady je rozprostřený šnek potrubí s nemrznoucí směsí, přes kterou tepelné čerpadlo využívá naakumulovanou tepelnou energii země.

2.Varianta: Tady využívá tepelné čerpadlo energii z vrtu, (muže jich být i více) kde je zavedena sonda, která přenáší přes nemrznoucí směs teplo do tepelného čerpadla. Vrty bývají i 200m hluboké.

Toto provedení tepelných čerpadel je výkonově nejstabilnější, bezúdržbový zdroj energie i při mrazech, ale zároveň nejnákladnější investicí.


Nejčastěji montované tepelné čerpadlo v ČR je voda-vzduch. 

Funguje tak, že využívá teplotu okolního prostředí, která se přivede vzduchem a s chladící kapalinou do výparníku, která se také zde odpařuje, tím výparník ochladí a získá nižší teplotu než je teplota prostředí. Tento studený plyn uvnitř výparníku se ohřeje vlivem teplejšího prostředí a dále přes kompresor, který rychlým stlačením předá ještě vyšší teplotu chladivu, putuje do výměníku, ve kterém je voda a čeká, až ji horký plyn ohřeje. Ohřátá voda z výměníku dále cirkuluje Vaší podlahou nebo radiátory.

Provozní náklady v porovnání s elektrickým vytápěním.

Při odběru 1kW energie, tepelné čerpadlo předá až 4kW vyrobené energie, proto je v porovnání s elektrokotlem mnohonásobně úspornější neboť elektrokotel 1kW odebere a 1kW předá.

Provozní náklady v porovnání s plynem.

Tepelná čerpadla jsou úspornější přibližně o 30-40% dle typu hospodárnosti budovy.

Provozní náklady v porovnání s tuhými palivy.

Při topení tuhými palivy jste výdaji přibližně na podobných cenách, zde spíše zákazníci ocení  úsporu času a námahy s přípravou topné sezóny. Nepotřebujete mít volný prostor k uskladnění dřeva, uhlí, vynášení popela, shánění kominíka. Máte komfort v podobě nastavení teploty na termostatu jedním tlačítkem. Od distribuce navíc dostanete cenově výhodnější  tarif silové elektřiny, který Vám pokryje 20 hodin levnějšího provozu celé Vaší domácnosti.

Výkon tepelného čerpadla určuje tak zvaný topný faktor Cop, čím je Cop vyšší, tím je čerpadlo účinnější a více Vám šetří peníze, protože spotřebuje méně energie. Je to hodnota, která Vám říká, kolik tepelné čerpadlo dokáže vyrobit tepla v poměru s  odebranou energií. 

U tepelných čerpadel se využívá záložní topný systém (bivalence) v podobě elektrokotle, plynového kotle nebo elektropatrony, který pomáhá tepelnému čerpadlu při jeho efektivní výrobě, která bývá cirka do -2°C (-5°C), záleží na kvalitě tepelného čerpadla.

Systémem tepelného čerpadla jde i ohřívat teplou užitkovou vodu v bojleru.

Úsporné a vysoce efektivní řešení, které vám umožní vytápět pohodlně celý dům s dalšími možnostmi úspor v kombinaci s fotovoltaikou.


Zavolejte si o detailní informace konkrétně k Vaší domácnosti!


Naše služby...

Elektroinstalace

Elektroinstalace

Od elektroměru ke spotřebiči. Od návrhu přes instalaci až po revizi.

Fotovoltaika

Fotovoltaika

Dokumentace pro distribuci, projekt, instalace, revize, dotace

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Komfort, úspora - tepelná čerpadla od LG a Midei