Je mnoho diskutabilních teorii, kam vlastně nejlépe a pod jakým sklonem si nainstalovat fotovoltaické panely, aby měli nejlepší účinek.

Sklon na Jih

Je nejlepším sklonem pod úhlem 30 ° na výrobu v letních měsících. Nicméně tento sklon trošku pokulhává s výrobou  elektřiny přes zimu, kde je výtěžnost z tohoto úhlu minimální. V zimních měsících je vítěznější sklon panelů pod úhlem 35 ° a dohání tak výrobu v zatažených, méně slunečných a deštivých dnech, kde FV panel využívá pro výrobu difuzní světlo. Výhoda těchto úhlů je i ta, že se panely snáze samočistící, odtává z nich sníh a nezůstává voda v rámu. Nicméně jihovýchodní a jihozápadní strana je také dobře účinná pod úhlem 35° v podmínkách ČR.

FV Panel

ÚČINNOST FV ČLÁNKU – je podíl mezi elektrickým výkonem z jednotky plochy FV článku a intenzitou slunečního záření. Typická účinnost kvalitních krystalických křemíkových článků je v současnosti 17–18 % při STC, při intenzitě dopadajícího záření pod 200 W/m2 účinnost krystalických článků klesá. Teoretická maximální účinnost pro jeden přechod je 34 %.

ÚČINNOST FV PANELU – je podíl mezi elektrickým výkonem z jednotky plochy FV panelu a intenzitou slunečního záření. Účinnost panelu je o 1 až 2 procentní body nižší než účinnosti použitých článků. Hlavním důvodem snížení účinnosti jsou optické ztráty odrazem na krycím skle.

TEPLOTNÍ KOEFICIENT VÝKONU – udává, o kolik se výkon panelu změní při zvýšení teploty o 1 °C. Pokles výkonu krystalických panelů je kolem 0,4 %/°C, u tenkovrstvých zhruba poloviční.

Uvedená % roční intenzita ozáření platí pouze při nulovém zastínění vedlejšími objekty (například stromy, komíny, vikýři, okolními budovami, panely z předcházejícího pole, sněhem apod.).

ŽIVOTNOST A STÁRNUTÍ – životnost krystalických FV článků výrobce obvykle uvádí 20–25 let (po tuto dobu výrobce garantuje, že výkon neklesne pod 80 % PMPP). Při stárnutí článků je potřeba počítat s úbytkem vyrobeného výkonu přibližně 0,8 % za rok.

Bypassová dioda FV moduly přeměňují dopadající sluneční záření na elektrický výkon. Běžně používané moduly mají účinnost okolo 20 %, to znamená, že 80 % záření je v panelu přeměněno na teplo. Řádně nepřipojený modul přeměňuje všechno dopadající záření na teplo a proto je teplejší.

FV modul se skládá z jednotlivých článků, které jsou zpravidla zapojeny sériově. Pokud je uzavřen elektrický obvod, každý článek by měl vyrábět stejné množství proudu. Pokud je nějaký článek slabší (má výrobní vadu nebo je zastíněný), dochází k jeho přepólování.

Ostatní články v sérii předávají část své vyrobené energie právě do této slabší buňky, to vede k jejímu zahřátí. Nejsou výjimkou i teploty přes 100 °C. Samozřejmě takto zahřátému článku velice rychle klesá životnost a elektrický proud zvyšuje závěrné napětí.

Aby se zabránilo této zpětné vazbě, jsou mezi jednotlivé části panelu instalovány tzv. bypassové diody. Bylo by nejvýhodnější, pokud by dioda byla u každého článku, to by však velice prodražilo výrobu. Pokud má jeden string z článků nižší proud než ostatní, je přebytečný proud převeden diodou.

Převzato…..


Leave a Reply

Your email address will not be published.