BATERIE – bateriový systém nebo akumulátory slouží jako uložiště elektřiny pro pozdější využití. Dnes jsou standardem baterie typu LiFePO4. Při výběru baterie myslete na to, že její kapacitu nikdy nemůžete využít na 100 %. K dispozici je obvykle 80 % kapacity.

Wp – Watt peak neboli watt špičkového výkonu. Jednotka, která označuje maximální výkon fotovoltaických panelů. Hodnota se uvádí za ideálních podmínek. V praxi se tohoto výkonu dosáhne při kolmém osvitu letním sluncem. Běžně se pracuje i s hodnotami kWp, MWp. Jmenovitý výkon fotovoltaické elektrárny, který se nejčastěji udává právě v kWp a stanovuje se podle součtu dílčích jmenovitých výkonů všech panelů.

STC – Standard Test Condition – standardní testovací podmínky, za nichž jsou měřeny charakteristiky fotovoltaických panelů a článků, tj. intenzita záření 1000 W/m2 a teplota panelu 25 °C.

PMPP – jmenovitý výkon panelu, uvádí se hodnota změřená v MPP (Wp) PMPP = UMPP × IMPP

UMPP – napětí při jmenovitém výkonu (V)

IMPP – proud při jmenovitém výkonu (A)

UOC – napětí naprázdno, napětí na fotovoltaickém panelu bez připojené zátěže (V)

ISC – proud nakrátko, největší proud, který je panel schopen dodat (A)

Zkratový proud ISC FV panelu je jen o 10 až 20 % větší než provozní proud IMMP.

IMOD REVERSE – maximální dovolený zpětný proud panelu (A) Max.

SYSTEM VOLTAGE – nejvyšší systémové napětí, omezuje počet panelů, které lze zapojit do stringu (obvyklá hodnota je 1000 V).

MPP – Maximum Power Point – je bod maximálního výkonu, pracovní bod, ve kterém dodává fotovoltaický panel maximální výkon.

MPP se mění v závislosti na intenzitě dopadajícího slunečního záření a na teplotě panelu.

MPPT – Maximum Power Point Tracker – sleduje bod maximálního výkonu zařízení, které zvyšuje výnos energie tím, že zajišťuje, aby fotovoltaický panel pracoval stále v blízkosti bodu maximálního výkonu.

MPPT je obvykle součástí střídače nebo regulátoru nabíjení, může však být i samostatně.

PV – Photovoltaic

FV – Fotovoltaika – technologie pro přímou přeměnu slunečního záření na elektřinu bez pohyblivých částí

FVS – Fotovoltaický sytém

FVE – Fotovoltaická elektrárna – zařízení pro přeměnu slunečního záření na elektřinu, obnovitelný zdroj, který v provozu neprodukuje žádné emise znečišťujících látek nebo oxidu uhličitého.

Tvoří ji nejen panely, ale i nosné konstrukce, střídače, řídicí elektronika, kabely a případně baterie.

PV CELL – Fotovoltaický článek – je základní funkční prvek fotovoltaického panelu. Fotovoltaický článek je v principu velkoplošná polovodičová fotodioda schopná přeměňovat sluneční záření na stejnosměrný proud. Využívá při tom fotovoltaický jev.

Napětí jednoho článku se pohybuje od zhruba 0,5 V u článků z krystalického křemíku až po jednotky voltů u tenkovrstvých článků s více přechody (vícevrstvých). Proud je úměrný ploše článku, jeho účinnosti a intenzitě slunečního záření, u konkrétního článku závisí částečně na spektru dopadajícího slunečního záření, které se v průběhu dne a roku mění.

PV MODUL – Fotovoltaický modul – je obvykle složen z většího počtu článků zapojených v sérii.

PV PANEL – Fotovoltaický panel – základní samostatná výrobní jednotka pro FVS se skládá obvykle z 60 nebo 72 článků z krystalického křemíku. Napětí v bodě maximálního výkonu se u těchto panelů pohybuje kolem 30 V resp. 36 V.

Tyto panely jsou v současnosti nejrozšířenější.

PV ARRAY – FV Pole – mechanicky a elektricky propojený komplet PV panelů a ostatních důležitých komponentů tvořících zdroj stejnosměrného napětí.

STRING – řetězec sériově propojených článků / panelů. Sériovým propojením se dosáhne potřebného napětí.

JMENOVITÝ VÝKON PANELU – výkon fotovoltaického panelu za standardních testovacích podmínek (STC) se udává ve wattech špičkového výkonu. Skutečný výkon, který lze z panelu odebrat, závisí především na úrovni slunečního záření a úhlu dopadu paprsků, ale rovněž na přizpůsobení zátěže.

BYPASSOVÁ DIODA – slouží k ochraně fotovoltaických článků v panelu při jejich částečném zastínění, zároveň omezuje ztrátu výkonu při zastínění. Bypassové diody jsou v panelu obvykle tři, každá přemosťuje třetinu článků v panelu, bývají umístěny v připojovacím boxu.

PV INVERTER – Střídač / Měnič – převádí stejnosměrné napětí (DC) z panelů nebo akumulátoru na střídavé napětí (AC) vhodné pro běžné síťové spotřebiče, tj. obvykle na 230 V.

REGULÁTOR NABÍJENÍ – používá se ve stejnosměrných systémech s akumulátory. Je zapojen mezi FV panely a baterií. Zajišťuje optimalizované nabíjení a vybíjení akumulátorů. Chrání akumulátor před nadměrným nabitím a vybitím. Regulátory jsou vybaveny i spoustou nadstandartních funkcí jako jsou například ochrana proti přepólování, možnosti programovatelných funkcí, priority napájení spotřebičů při nedostatku energie či jiné bezpečnostní funkce. Součástí regulátoru nabíjení může být MPPT.

VÝKONOVÝ OPTIMIZÉR – DC/DC měnič s MPPT – připojuje se pod každý panel ve stringu pomocí konektorů; umožňuje zapojit do série panely různých výkonů, s různým sklonem a orientací, případně i různě zastíněných, přičemž každý z panelů pracuje v optimálním pracovním bodě nikoli podle „nejhůře“ fungujícího panelu. Zlepšuje tedy výkon celého fotovoltaického systému.

INTENZITA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ – udává se ve wattech na metr čtvereční (W/m2); nejvyšší intenzita slunečního záření se v České republice za ideálních povětrnostních podmínek při kolmém dopadu slunečních paprsků pohybuje kolem 1100 W/m2.

MIKROSTŘÍDAČ – je zařízení s malým výkonem, které se instaluje pod fotovoltaický panel. Výstupem je střídavé 230V napětí.


Leave a Reply

Your email address will not be published.